Via ZOOM: Helende Kring in de zomermaanden

Als theosofen laten we ons inspireren door boeken, maar de bedoeling is om het geleerde ook in praktijk te brengen door in liefdevolle aandacht naar elkaar om te zien. Veel loges houden dan ook genezingsdiensten waarbij gemediteerd wordt en helende of troostende energie gestuurd wordt aan mensen die dat nodig hebben.  In onze loge is door Marijke Trouw in samenwerking met de Loge Amersfoort een bestaand genezingsritueel dusdanig aangepast dat het ook via Zoom uitvoerbaar is. Dit initiatief hebben we de Helende Kring genoemd.

Met elkaar willen we een ‘Kring’ vormen van verhoogde energie om heling te bevorderen voor alles wat dat nodig heeft. Dat kan zijn voor mensen, maar ook voor allerlei situaties en voor Moeder-aarde. Dat gaat in een aantal stappen die toegelicht zullen worden. Het geheel zal ongeveer een half uur duren. In de zomermaanden zal de Helende Kring op de volgende woensdagavonden plaatsvinden:

19 juni | 17 juli | 21 augustus |

Iedereen mag meedoen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe krachtiger de energie. Mail naar tvndenhaag@gmail.com voor de ZOOM-link. Deelname is gratis.