7 juli en 4 augustus: Summerschool 2024 in Centrum Zeeland

Summerschool 2024
Locatie
 Op ’t Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21 te Kloetinge

Inloop 10.00 uur | Aanvang 10.30 uur | Einde 12.00 uur
Aanmelden d.m.v. betaling van € 12,50 p/p per bijeenkomst, of van € 20,00 p/p voor beide bijeenkomsten op rekening NL49 INGB 0397 9017 71 t.n.v. TVN Centrum Zeeland o.v.v. ‘de datum van de workshop naar keuze’ of ‘beide dagen’.

There’s no Religion Higher than Truth

De Summerschool is een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met TVN Centrum Zeeland. Dit jaar bestaat de Summerschool uit 2 bijeenkomsten:

Zondag 7 juli 2024: De drie Grondstellingen van de Theosofie
Veel mensen zoeken naar een levensfilosofie. Ze willen antwoorden op allerlei levensvragen. Die antwoorden mogen niet strijdig zijn met de wetenschappelijke feiten, moeten logisch zijn, maar ook zo flexibel, dat ieder die levensfilosofie op z’n eigen manier kan toepassen.

De Theosofie biedt zo’n filosofie. Deze kennisleer is zo oud als de mensheid. Ze is de bron van alle grote religies en filosofieën op aarde. De Theosofie kent drie grondstellingen:

1. Grenzeloosheid
2. Cycliciteit
3. Fundamentele gelijkheid en groei

De implicaties van de eerste grondstelling zijn groot: we zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. De enorme verstrekkendheid van dit idee kunnen we nooit helemaal doorgronden. Toch geeft het ons een enorme rust en vrede. Niets in de onmetelijke RUIMTE kan vernietigd worden.

De tweede grondstelling leert ons dat in die onmetelijke RUIMTE voortdurend universa komen en gaan, als de eb en de vloed van de zeeën. Perioden van activiteit worden afgewisseld met die van rust.

De derde grondstelling spreekt over de essentiële gelijkheid van alle wezens, en over de groei die we allen doormaken.

De drie grondstellingen van de Theosofie zijn niet dogmatisch maar bieden wel een stevig fundament voor een zinvol leven en een harmonieuze samenleving.


Zondag 4 augustus 2024: De 7 Juwelen van Wijsheid
De zeven Juwelen van Wijsheid zijn een uitwerking van de drie grondstellingen die tijdens de vorige Summerschool-bijeenkomst op 7 juli 2024 zijn behandeld. Ze zijn wat makkelijker te begrijpen en te herkennen in het dagelijks leven. Dit zijn ze:

1. Wederbelichaming
2. Karma, de wet van oorzaak en gevolg
3. De hiërarchische structuur van het Universum
4. Zelfwording
5. Progressieve evolutie
6. De twee paden
7. Ātma-vidyā: het kennen van het Zelf

Elk mens reïncarneert steeds weer. In elk nieuw leven ontmoet je de mensen met wie je in vorige levens hebt geleefd en samengewerkt. Op basis van oorzaak en gevolg kom je precies op die plek, waarin je jezelf wordt.
Elk mens heeft veel nog niet ontwikkelde vermogens. Je kan die ontplooien, waardoor je steeds meer de illusie van het uiterlijke leven leert te doorzien en één wordt met je eigen innerlijke goddelijkheid.
Maar waarom bewandel je dit pad tot eenwording? Voor je eigen geluk of voor dat van iedereen?

Natuurlijk maak je daarin je eigen keuze. Maar de wijzen die de inspiratoren waren van de spirituele impuls van de Theosofie, hebben voor het mededogen gekozen. Het gaat hun niet om het eigen geluk, maar om dat van de gehele mensheid.